Wskazaniem do skorzystania z pomocy psychologicznej mogą być między innymi:

Depresja i dolegliwości z obszaru zaburzeń nastroju

 • znacznie obniżony nastrój
 • przedłużające się przygnębienie i smutek
 • uczucie pustki, utrata sensu życia
 • unikanie ludzi, spadek aktywności, poczucie bezsilności
 • objawy psychosomatyczne, m.in. bóle głowy, napięcia w ciele, szczękościsk czy duszności
 • zaniżone poczucie własnej wartości, niska samoocena
 • poczucie bycia gorszym/szą od innych ludzi
 • depresja poporodowa

Samotność i trudności w relacjach z ludźmi

 • kryzys w związku partnerskim
 • konflikt lub rozstanie z bliską osobą
 • nieradzenie sobie z sytuacją zdrady, porzucenia, ból rozstania
 • angażowanie się w „toksyczne” związki, destrukcyjne
 • poczucie bycia nierozumianym/ną przez innych ludzi
 • poczucie bycia wykorzystywanym/ną przez innych ludzi, poczucie nadmiernego obciążenia
 • lęk przed bliskością
 • trudności z odmawianiem, mówieniem „nie”
 • nieśmiałość i lęk przed oceną
 • trudności z podejmowaniem decyzji, tendencja do unikania odpowiedzialności

Kryzys i Stres

 • śmierć bliskiej osoby, żałoba
 • choroba własna lub osoby bliskiej
 • zdrada, rozstanie
 • utrata pracy, zmiana pracy, trudności finansowe
 • nowa sytuacja/ rola życiowa – ślub, narodziny dziecka, przeprowadzka
 • kryzys egzystencjalny (w tym lęk przed przemijaniem, lek przed śmiercią)
 • kryzys dorastania – poszukiwanie, budowanie własnej tożsamości
 • tzw. „kryzys wieku średniego”

Przemoc – psychiczna, fizyczna, seksualna lub ekonomiczna

 • doświadczanie różnych form przemocy aktualnie
 • doświadczanie nękania (stalking)
 • odczuwanie negatywnych skutków przemocy doznawanej w przeszłości
 • doświadczanie nadużyć seksualnych w dzieciństwie
 • gwałt
 • trudność z kontrolowaniem emocji, używanie przemocy wobec innych

Lęki i nerwice

 • fobie
 • napady paniki
 • natrętne myśli i czynności

Konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychologiczna służy rozpoznaniu trudności, problemu z jakim boryka się zgłaszająca osoba i zaplanowaniu najbardziej adekwatnej formy pomocy. Spotkanie to daje szansę na wzajemne poznanie się, określenie oczekiwań i celów terapii. Konsultacja może zakończyć się decyzją o podjęciu psychoterapii lub o podjęciu innej specjalistycznej pomocy. W trakcie wstępnej konsultacji omawia się szczegóły dotyczące wspólnej pracy, w tym również formalności takie jak czas i częstotliwość spotkań, kwestie urlopów, płatności itp.

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna to praca, której celem jest lepsze zrozumienie siebie przez pacjenta, swoich potrzeb, emocji, myśli, zachowań czy ograniczeń. Służy to rozpoznaniu przyczyn zgłaszanych problemów i daję szansę na znalezienie innych, bardziej satysfakcjonujących form zachowań, na wprowadzenie konstruktywnych zmian. Rolą terapeuty jest stworzenie bezpiecznego gruntu dla wnoszonych przez pacjenta problemów, wzbudzanie nadziei, dostarczanie mu wiedzy, stwarzanie sytuacji umożliwiających odreagowanie bolesnych emocji, pomoc w integracji doświadczeń i uczuć przeżywanych w różnych okresach życia, ćwiczenie nowych zachowań i umiejętności. W zależności od zgłaszanych trudności proponuje się pacjentowi psychoterapię krótkoterminową (12 – 20) lub psychoterapię długoterminową, której termin zakończenia nie jest z góry zaplanowany. Spotkania odbywają się zwykle raz w tygodniu i trwają 50 minut.

Psychoterapia małżeńska/par

Psychoterapia małżeńska/par adresowana jest nie tylko do małżeństw, ale do wszystkich par, których wspólne życie wystawione zostało na próbę, które przeżywają kryzys. Wspólna praca terapeutyczna daje możliwość spotkania się z partnerem na neutralnym gruncie, wyrażenia własnych uczuć i potrzeb oraz zrozumienia oczekiwań i uczuć partnera. Celem spotkań jest wypracowanie należytego poziomu porozumienia i komunikacji pomiędzy partnerami, rozwiązanie konfliktów z korzyścią dla obu stron. Podczas pracy partnerzy nabywają umiejętności i wiedzę potrzebną do samodzielnego rozwiązywania kryzysów w przyszłości. Sesje terapeutyczne pary odbywają się z reguły raz na dwa tygodnie. Prowadzone są przez jednego lub dwóch terapeutów. Trwają 90 minut.

Pomoc w sytuacji kryzysowej/interwencja kryzysowa

Pomoc w sytuacji kryzysowej/interwencja kryzysowa są to zwykle spotkania zorientowane na pojedyńczy problem życiowy – kryzys, który pojawił się stosunkowo niedawno w życiu osoby zgłaszającej się po pomoc, nastawione na jego rozwiązanie. Kryzys to zdarzenie losowe lub nowa, trudna sytuacja życiowa, w której zawodzą znane wcześniej sposoby radzenia sobie. Celem pomocy psychologicznej w kryzysie jest powrót do formy psychicznej sprzed kryzysu, odzyskanie równowagi wewnętrznej i poczucia sprawczości, zapewnienie wsparcia emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa, zredukowania lęku. Ilość i częstotliwość spotkań jest ustalana indywidualnie w zależności od potrzeb, stanu i sytuacji osoby szukającej pomocy.

Zobacz Cennik →

Napisz do Mnie →

psychoteraputa warszawa