Jestem psychologiem i psychoterapeutą, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – Sekcji Psychoterapii.
Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Klinicznej – Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej działającej przy Państwowej Akademii Nauk w Warszawie. Studia ukończyłam z wyróżnieniem. W ramach studiów ukończyłam dwa moduły specjalizacyjne:
– Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
– Psychoterapia uzależnień

Posiadam Certyfikat Specjalisty w zakresie Pomocy ofiarom Przemocy w Rodzinie wydany przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Ukończyłam Studia Podyplomowe na kierunku – Psychologia Kryzysu i Interwencji Kryzysowej przygotowujące do pracy z osobami zmagającymi się aktualnie z sytuacjami kryzysowymi oraz konsekwencjami doświadczeń kryzysowych i traumatycznych o charakterze sytuacyjnym – np. katastrofy komunikacyjne, śmierć i żałoba, rozwód, gwałt, rozwojowym – np. kryzys dorastania, ważne nagłe zmiany w życiu czy tzw. kryzys „wieku średniego”, egzystencjalnym – np. lęk przed przemijaniem, poczucie braku sensu w życiu, pustki czy kryzys o charakterze środowiskowym. Uczestniczyłam w „Europejskich Warsztatach nt. Stresu Pourazowego – pomoc po traumie”.

Ukończyłam 4-ro letnią Szkołę Psychoterapii – Intra przygotowującą do pracy w podejściu integracyjnym, którego osią jest psychoterapia humanistyczna. Szkoła posiada rekomendację Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz jest członkiem World Association for Person Centered & Experiential Psychotherapy & Counselling.

Ukończyłam Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – I stopień. Celem szkolenia było zwiększenie wiedzy i rozwijanie umiejętności w zakresie zjawisk związanych z problemami w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska przemocy w rodzinie (Centrum Szkoleń i Psychoedukacji Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego)

Ukończyłam Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej – II stopień, kurs zaawansowany. Celem szkolenia było zwiększenie umiejętności w zakresie stosowania interwencji kryzysowej i udzielania pomocy psychologicznej m.in. w takich sytuacjach jak diagnoza i planowanie pomocy ofiarom przemocy, interwencje wobec sprawców przemocy, kryzys zdrady w małżeństwie – terapia par, pomoc osobom doświadczającym straty, interwencja wobec osób w kryzysie samobójczym

Brałam udział w licznych szkoleniach i warsztatach m.in. „Ekologiczny Model Terapii Rodzin”, „Psychoterapia Doświadczeniowa Greenberga”, „Terapia par wg. terapii skoncentrowanej na emocjach”, „Warsztaty Umiejętności Wychowawczych” i inne.

Odbyłam praktykę kliniczną na oddziale psychiatrii Szpitala Bródnowskiego oraz odbyłam staż w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – Niebieska Linia I.P.Z.
Pracuję pod stałą i regularną superwizją Certyfikowanych Superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Stale kształcę się i podnoszę swoje umiejętności.
Prywatnie jestem mężatką, mamą dwójki nastolatków.


Pracuję w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej ds. Przeciwdziałania Przemocy. Prowadzę psychoterapię indywidualną krótko i długoterminową osób dorosłych, psychoterapię grupową, psychoterapię małżeńską/partnerską/rodzinną a także grupy wsparcia i warsztaty rozwoju osobistego.

Pracuję z osobami doświadczającymi i/lub stosującymi przemoc (fizyczną, psychiczną, seksualną, ekonomiczną), z osobami które doświadczały różnych form przemocy w przeszłości i obecnie odczuwają jej negatywne konsekwencje. Pracuję m.in. z osobami z zaburzeniami osobowości, depresją, traumami seksualnymi. Obsługuję poradnię e-meilową gdzie udzielam porad z zakresu problematyki przemocy w rodzinie.

psychoteraputa warszawa